**خوش آمدید ** سایت مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی **خوش آمدید**

 

جملات آموزنده
اگر اراده كني و استقامت داشته باشي، بي شك موفق مي شوي. امرسون